23379275

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 20/7 (ΩΡΑ 17:15)

1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ 66ΤΥ/2016 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή Δημόσιων Σχολείων», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € (ΕΙΣΗΓ. κ.Ε.Σπυροπούλου – Αντ/χος  κ. Δ. Δημητρόπουλος)

2. Ορθή επανάληψη της 293/18-11-15 απόφασης. (ΕΙΣΗΓ. κ.Ε.Σπυροπούλου- Αντ/χος  κ. Δ. Δημητρόπουλος)

3. Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή Έργου επιχορηγούμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε. Σπυροπούπου – Αντ/χος  κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4 .Τροποποίηση της 55/16-3-2016  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με προμήθειες υλικών του Τμήματος Πρασίνου (ΕΙΣΗΓ. κ.Α.Μπαξεβανάκη- Αντ/χος  κ. Ι. Φίλανδρος).

5. Τροποποίηση της 159/06-07-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» λόγω μεταβολής της με αριθμ. 56ΤΥ/2016 τεχνικής μελέτης.  (ΕΙΣΗΓ. κ.Ι.Φωκά – Αντ/χος  κ. Ι.Φίλανδρος)

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΕΙΣΗΓ. κ.Π.Λάμπρου – Αντ/χος  κ. Ι. Φίλανδρος)

7. Διάθεση χώρου για την φιλοξενία του Σωματείου ΑΛΚΥΟΝΗ (ΕΙΣΗΓ. κ. Τ. Φωτοπούλου – Αντ/χος  κ. Μ. Παντερή)

8. Παράταση Λειτουργίας των «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Μεταμόρφωσης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνoς, Ηρακλείου Αττικής και Λυκόβρυσης – Πεύκης έως την 31/10/2016». (ΕΙΣΗΓ. κ. Τ. Φωτοπούλου- Αντ/χος κ. Μ. Παντερή)

9. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου που βρίσκεται έμπροσθεν (στην είσοδο) του Δημοτικού Γηπέδου επί της οδού Πρ. Λόφου – Στάση Γέφυρα. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε. Χιώτη – Αντ/χος κ. Ι. Φίλανδρος)

10. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015 (Ισολογισμός της Εταιρείας, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και  του Προσαρτήματος  για την Εταιρική Χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Η.Α.) (ΕΙΣΗΓ. κ. Μ. Αρώνη)

11. Παράταση διάθεσης σχολικού λεωφορείου – κρατικού οχήματος του  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για  την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του  Δήμου μας. (ΕΙΣΗΓ. κ. Δ. Κωστοπούλου – Αντ/χος  κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

12. Έγκριση διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων Σεπτεμβρίου «ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2016» και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.005 του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2016.  (ΕΙΣΗΓ. κ. Σ. Καραβαγγέλη – Αντ/χος  κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

13. Έγκριση Γ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής Ν.Π.Δ.Δ. για το Οικονομικό Έτος 2016. (ΕΙΣΗΓ. κ. Χ.Αγγελοπούλου)

για να σχολιάσετε δεν είναι υποχρεωτικό το e-mail

1 σχόλιο ανοικτό "ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 20/7 (ΩΡΑ 17:15)"

Υπενθύμιση για
avatar

Ταξινόμηση κατά:   νεότερο | παλαιότερο | οι περισσότεροι ψήφισαν
2ος Όροφος
Guest
2ος Όροφος
1 έτος 3 μήνες πριν

Τι προμήθειες υλικών κάνει το τμήμα πράσινου που δεν έχει μείνει πουθενά πράσινο; Τα τρώνε σε μπύρες στο κωλομάγαζο του Βλασσόπουλου που το χει μόνο για να ξεπλένει το μαύρο χρήμα που μάζεψε από τις μίζες;

wpDiscuz